ค่าบริการตรวจเช็ค ฟรี
ค่าบริการแก้ไขปัญหาด้วยการ Remote 270 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ
- ไม่รับลง Software ผิดลิขสิทธ์ทุกรูปแบบ
- ไม่รับ Crack Software ทุกประเภท

การรับประกัน
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่คิดค่าบริการใดๆ
- รับประกันอาการของปัญหาไม่หาย Remote ไปซ่อมฟรี 7 วัน

โทร: 021071817, Line: @noomnoi